Rituelenbegeleiding en Vieringen

Voor het begeleiden van rituelen of vieringen kunt u contact met mij opnemen.

Samen met jou/jullie geef ik vorm aan een viering of ritueel om bijzondere levensmomenten te markeren. Dat kan gaan om dopen, trouwen of rouwen. Maar ook voor andere momenten zoals bijvoorbeeld een transitieproces kan een ritueel behulpzaam zijn om dit moment te markeren.

Je kunt altijd contact opnemen met mij door mij een e-mail te sturen, dan kom ik snel bij je terug.

Wat anderen zeggen

Ik wil je, ook namens mijn dochters, heel hartelijk danken voor alles wat je voor ons gedaan hebt om tot een mooi afscheid te komen, waarin, zoals mijn man ook zo graag wilde, de liefde centraal stond. Ik vond het heel mooi zoals je dat in je preek hebt verwoord, en hoe je de dienst hebt ingedeeld, ook met het aansteken van kaarsen door de dochters. Door jouw gesprekken met mijn man en ook met ons en de veilige en open sfeer die je daarbij creëerde, waarbij iedereen aan bod kwam, is het een heel persoonlijke dienst geworden. Het betrekken van de kleinkinderen met de kaarsen droeg daar ook nog eens aan bij.  

Kortom, ik kijk er met een heel goed gevoel op terug. Het heeft ons allen veel troost gegeven.