Over Rachelle

Rachelle van Andel (1991) is sinds oktober 2022 predikant van Vrijburg Amsterdam (VVP) met speciale aandacht voor jeugd en jongeren. 

Graag doordenkt Rachelle de samenleving in al haar facetten, en onderzoekt ze hoe we met elkaar goed kunnen samenleven. Door welke verhalen laten wij ons leven leiden? Welke verhalen worden verteld, en welke verhalen stoppen we weg en begraven we diep in onszelf?

Ze is wars van snelle antwoorden en ondoordachte reflecties. Ze zet zich in voor een samenleving waarin ieder mens toegang heeft tot mogelijkheden om eigen keuzes te kunnen maken, voor de ruimte voor kwetsbaarheid, veerkracht en betrokkenheid op elkaar.

Naast haar predikantswerk is ze voorzitter van de landelijke remonstrantse diaconie Geloof & Samenleving en maakt ze deel uit van de beraadgroep Geloof & kerkelijke gemeenschap, de theologische denktank van de Nederlandse Raad van Kerken. Ook zit ze in de redactie van Stad Gods, het tijdschrift van de zusters Augustinessen. Aan tijdschrift Volzin is ze verbonden als vaste columnist. 

Eerder was Rachelle verbonden aan de Universiteit Maastricht en de TU/Eindhoven waar ze werkte als studentenpastor en remonstrants innovatiepredikant. Daarvoor werkte ze voor de Graal Nederland waarbij ze zich inzette voor gendergelijkheid, diversiteit en preventie van geweld tegen vrouwen. 

Rachelle studeerde wijsbegeerte in Antwerpen, humanistiek in Utrecht en theologie en religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast heeft ze het interreligieuze leiderschapsprogramma Emoena gevolgd en is ze opgeleid in participatief drama bij stichting Formaat in Rotterdam. In 2021 werd zij geselecteerd als deelnemer van de Balie Studio, een kleinschalige leergang van debatcentrum de Balie om een nieuwe generatie deskundigen tot publieke experts op te leiden.

U kunt mij bereiken op rachellevanandel@vrijburg.nl

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten!