Steeds meer jongvolwassenen zoeken in werk zin en betekenis. Het werk moet er toe doen en we willen waarde toevoegen. Tegelijkertijd is er lang niet altijd ruimte om de idealen om te zetten in de praktijk.

Met het project ‘Meaningful Work Spaces’ willen wij ruimte creëren voor jongvolwassenen, starters, werkzoekenden en studenten in de laatste fase van hun studie. Meaningful work spaces bestaat uit co-creatie, verbinding en ruimte om te groeien in vertrouwen. Maandelijks komen we bij elkaar en maakt een van de deelnemers, ‘de expert’, de groep deelgenoot van zijn of haar expertise. Samen dragen we verantwoordelijkheid voor een veilige ruimte om onze kennis, kunde en verhalen te delen, waarin de zoektocht naar een gezamenlijke zincultuur centraal staat!

Het project Meaningful Work Spaces is ontstaan vanuit het verlangen naar een gezamenlijke oefenplaats van zin waarin we elkaar inspireren in plaats van beconcurreren. We zien elkaar in onze potentie en mogelijkheden, en fungeren als rolmodellen voor elkaar.

Een tweede fase van het project is om samen met bedrijven en organisaties meer meaningful work spaces te creëren.

Doelgroep: starters, zzp’ers, werkzoekenden en studenten in de laatste fase van hun studie (mbo, hbo en wo)

Start: November 2018

Locatie: Nieuwegracht 51, Utrecht (Het Graalhuis)

Projectleider: Rachelle van Andel

Wil je samenwerken of wil je meer informatie over het project? Heb je ideeën of opmerkingen en wil je eens een kop koffie drinken? Stuur dan een e-mail naar: info@rachellevanandel.nl